top of page

Proč byste i vy měli expandovat do německy mluvících zemí?

Aktualizováno: 19. 5. 2023

Pro mnoho společností z východní Evropy je to dlouhodobý cíl: expandovat do Německa, Rakouska nebo Švýcarska a vybudovat si tam stabilní trh. Proč se ale vůbec tolik firem zajímá o západní Evropu a co stojí za touhou podnikat v DACH regionu? Ukážeme vám, proč byste i vy měli zvážit působnost na tamních trzích!

Sina Ettmer/stock.adobe.com

Zvyšování zisků

Německo, Rakousko a Švýcarsko jsou hospodářsky vysoce rozvinuté země. Nejlépe to ukazuje hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele ve standardu kupní síly (PPS). Tento ukazatel vyjadřuje ekonomickou sílu země přepočtenou na jednoho občana a očištěnou o různé cenové úrovně. Zjednodušeně řečeno, lze z něj odvodit, jak " bohatý" je daný stát a jeho občané. Podle údajů Evropské komise dosáhly Německo, Rakousko a Švýcarsko v roce 2021 v tomto ukazateli v průměru 43 262 EUR, čímž se zařadily mezi evropské a světové lídry. Srovnání s některými východoevropskými státy, jako je Rumunsko (23 622 EUR), Srbsko (14 326 EUR) nebo Albánie (10 439 EUR), ukazuje, jak výrazný je rozdíl v prosperitě. Je tedy zřejmé, že navzdory geografické blízkosti je německy mluvící region mnohem solventnější, prosperující a rozvinutější než východní Evropa.


Pro společnosti z ekonomicky slabších trhů představuje tento rozdíl jedinečnou příležitost, jak se dostat na zcela jinou finanční úroveň. Ve srovnání s místními společnostmi sídlícími v německy mluvících zemích mají často nesrovnatelné konkurenční výhody. Například v závislosti na odvětví mohou s největší pravděpodobností vyrábět určité výrobky s mnohem nižšími náklady. Díky jednodušší firemní struktuře jsou flexibilnější, přizpůsobivější, a tudíž mohou rychleji rozpoznat nové trendy a přizpůsobit se změnám v chování spotřebitelů. Zejména v oblasti veřejných zakázek může tuto výhodu efektivně využít nespočet našich východoevropských klientů.


Výběrová řízení: lukrativní a transparentní

Mnoho našich klientů má špatné zkušenosti s veřejnými zakázkami ve východoevropských zemích. Často jsme jako poradenská společnost slyšeli o neprofesionálních a nedůvěryhodných postupech, neustálých změnách, často praktikovaných dohodách a sami jsme je také zažili. Chybou, které se poškozené společnosti příliš často dopouštějí, je však to, že se zcela dlouhodobě uzavřou vůči výběrovým řízením a předem kategoricky vyloučí účast v nich. To je velká škoda, protože veřejné zakázky se ve východní a západní Evropě liší přinejmenším stejně jako rozdílná ekonomická úroveň, kterou jsme objasnili v první části. A právě tyto různé úrovně mohou být vaší největší výhodou, pokud jde o lukrativní veřejné zakázky.


Ani v Rakousku, Německu a Švýcarsku nejsou veřejné zakázky samozřejmě dokonalé. Přesto můžeme s klidným svědomím říci, že jsou na tom o mnoho lépe než ty ve východní Evropě. Jasně definované požadavky, spolehlivé termíny, transparentní a rychlé zadávání zakázek jsou pravidlem. Méně komplikované postupy tak pro vás znamenají méně administrativní práce. Pokud kladete zvláštní důraz na šetrnost k životnímu prostředí nebo kvalitu svých výrobků, vaše šance na získání zakázky budou pravděpodobně také výrazně vyšší než ve vaší domovské zemi. Tyto faktory často hrají významnou roli při rozhodování o přidělení zakázky. Na druhou stranu se od vás jako od uchazeče očekává, že budete pracovat s přesností, správně a spolehlivě, což musíte bezpodmínečně zaručit.


Chcete se dozvědět, jak se účastnit výběrových řízení v Německu a Rakousku? Pak se podívejte na náš článek, ve kterém vám krok za krokem ukážeme, co je třeba mít na paměti při podávání nabídek do veřejných zakázek v německy mluvících zemích, abyste byli úspěšní.


Optimální prostředí

Podnikatelské prostředí v Německu, Rakousku a Švýcarsku může být jen stěží lepší, nemluvě o ekonomické síle. Vysoká právní jistota, nízká korupce a vysoká kvalifikace pracovní síly. Celkový obraz doplňuje velká platební morálka a nízká pravděpodobnost výpadků. Tyto faktory pro vás představují optimální podmínky pro zahájení mezinárodní expanze. Kromě zvýšení obratu a zisků z dlouhodobého hlediska můžete těžit také z rostoucího povědomí o vaší značce, rozšířené partnerské sítě a tím i lepší vyjednávací pozice.


Jak je vidět, expanze do Německa, Rakouska a Švýcarska vám nabízí nespočet jedinečných výhod pro rozšíření vašich obchodních aktivit. I vy můžete těžit z prosperity německy mluvících zemí, podílet se na lukrativních stabilních zakázkách a objevit prostředí, ve kterém bude vaše podnikání vzkvétat.


Ve společnosti AV-LEAD vám pomůžeme expandovat do Německa, Rakouska a Švýcarska. Ve všech těchto zemích jsme zastoupeni vysoce kvalifikovanými místními odborníky. Individuálně se postaráme o vaši expanzi a zajistíme úspěšné fungování vaší firmy na novém trhu. Analýza, tvorba strategie, konzultace, překlady, zprostředkování kontaktů, personálu a zakázek, jakož i operativní chod samotné expanze jsou jen některé ze služeb, které pro vás zajišťujeme. Díky tomu se můžete v klidu soustředit na podnikání na domácím trhu a těžit z úspěšné divize v německy mluvících zemích. Zjistěte více o našich službách expanze nebo nás neváhejte kontaktovat. Budeme se na vás těšit!

Comments


bottom of page