top of page

Jak najít vhodné zaměstnance pro úspěšnou expanzi do zahraničí

Pro úspěch mezinárodní expanze je zásadní najít ty správné lidi. Při vstupu na nové trhy a využívání obchodních příležitostí může rozhodnout odhodlaný a kompetentní tým. V tomto příspěvku vám vysvětlíme, jak mohou společnosti najít ty nejlepší lidi pro své plány mezinárodní expanze, jaká kvalifikace a dovednosti jsou důležité a jak vytvořit úspěšný multikulturní tým.

Jak najít vhodné zaměstnance pro úspěšnou expanzi do zahraničí
contrastwerkstatt/stock.adobe.com

1. Definujte požadavky a očekávání

Než začnete hledat zaměstnance pro svou mezinárodní expanzi, je důležité přesně definovat požadavky a očekávání pro každou pozici. To vám pomůže efektivněji vyhledávat vhodné kandidáty a rozhodovat se při náboru.


Tipy:

 • Popis funkcí: Vytvořte podrobné popisy rolí pro každou pozici, která má být v rámci mezinárodní expanze obsazena. Zvažte konkrétní úkoly, odpovědnosti a cíle každé pozice.

 • Kvalifikace a dovednosti: Uveďte požadované kvalifikace, dovednosti a zkušenosti pro každou pozici. Zamyslete se nad odbornými i osobními a mezikulturními kompetencemi.

 • Firemní kultura a hodnoty: Definujte firemní kulturu a hodnoty a dbejte na to, aby byly zohledněny při přijímání nových zaměstnanců. Tím zajistíte, že noví zaměstnanci dobře zapadnou do stávajícího týmu a podpoří cíle společnosti.


2. Hledání vhodných kandidátů

Jakmile jasně definujete požadavky a očekávání pro každou pozici, můžete začít hledat vhodné kandidáty. Existuje několik strategií, jak najít potenciální zaměstnance pro vaši mezinárodní expanzi.


Tipy:

 • Interní nábor: Zjistěte, zda ve vaší společnosti nejsou stávající zaměstnanci, kteří by mohli být zváženi pro pozici v zahraničí. Tito zaměstnanci již znají firemní kulturu a mohou mít potenciál k růstu na nové pozici.

 • Externí nábor: K hledání externích uchazečů využijte pracovní portály, veletrhy pracovních příležitostí a sociální sítě. Při hledání uchazečů s požadovanými jazykovými znalostmi a kulturním zázemím mohou být obzvláště užitečné mezinárodní pracovní portály a lokální internetové stránky s nabídkami práce v cílové zemi.

 • Sítě: Využijte své stávající obchodní sítě a kontakty z oboru k identifikaci potenciálních zaměstnanců. Doporučení od kolegů a obchodních partnerů mohou poskytnout cenné kandidáty.

 • Náborové poradenství: Najměte si personální agenturu, která se specializuje na mezinárodní nábor, aby vám pomohla najít vhodné kandidáty. Tyto agentury mají rozsáhlé sítě a zkušenosti s náborem na mezinárodní pozice.


3. Výběrové řízení a pohovory

Důkladné výběrové řízení a dobře strukturované pohovory jsou klíčové pro nalezení těch nejlepších lidí pro vaši mezinárodní expanzi.


Tipy:

 • Screening: Proveďte efektivní screening kandidátů s cílem vybrat nejvhodnější uchazeče pro další fázi výběrového řízení. Věnujte pozornost příslušné kvalifikaci, zkušenostem a kompetencím uvedeným v popisu pracovních míst.

 • Strukturované pohovory: Připravte strukturu pohovorů k posouzení vhodnosti uchazečů pro dané pozice. Pokládejte otázky zaměřené na konkrétní požadavky dané pozice a firemní kulturu.

 • Praktické testy a případové studie: Využijte praktické testy nebo případové studie k posouzení dovedností uchazečů v reálných pracovních situacích. To může být užitečné zejména při hodnocení technických dovedností nebo dovedností při řešení problémů.

 • Kontrola referencí: Proveďte kontrolu referencí, abyste si ověřili údaje o uchazečích a získali další informace o jejich pracovním stylu a výkonnosti.


4. Integrace a onboarding

Poté, co jste našli vhodné zaměstnance pro svou mezinárodní expanzi, je důležité je efektivně začlenit do společnosti a usnadnit jim začátky.


Tipy:

 • Orientační programy: Organizujte orientační programy, které pomohou novým zaměstnancům pochopit firemní kulturu, hodnoty a cíle. Ujistěte se, že se cítí vítáni a oceňováni a že vědí, co se od nich očekává.

 • Školení: Nabízejte možnosti školení a rozvoje, abyste neustále rozvíjeli dovednosti a kompetence svých zaměstnanců. To může zahrnovat jak technická školení, tak i mezikulturní nebo jazyková školení.

 • Podpora při stěhování: Poskytněte podporu při stěhování zaměstnancům, kteří se stěhují do zahraničí, například pomoc s hledáním ubytování, žádostí o vízum nebo registrací na místních úřadech.

 • Mentoring a koučování: Poskytněte mentory nebo kouče, kteří pomohou novým zaměstnancům se zabydlet a překonat problémy. To může přispět k většímu udržení zaměstnanců a jejich spokojenosti.


5. Budování úspěšného mezinárodního týmu

Úspěšný multikulturní tým je klíčovým faktorem úspěchu vaší mezinárodní expanze. Zde je několik tipů, jak takový tým vytvořit:

 • Podpora rozmanitosti: Vytvořte pracovní prostředí, které podporuje rozmanitost a integraci. Uznávejte a oceňujte různé dovednosti, zázemí a perspektivy, které do společnosti přinášejí zaměstnanci z různých kultur.

 • Komunikace: Podporujte otevřenou komunikaci a transparentnost v týmu. Zajistěte, aby byli všichni zaměstnanci informováni o očekáváních, cílech a pokroku společnosti. Vytvářejte příležitosti pro pravidelnou výměnu názorů, formální i neformální, abyste předešli nedorozuměním a podpořili společné porozumění.

 • Mezikulturní kompetence: Investujte do mezikulturních kompetencí svého týmu prostřednictvím školení a seminářů, které podporují pochopení a uznání kulturních rozdílů. Upozorněte své zaměstnance na kulturní nuance a potenciální zdroje konfliktů, abyste vytvořili harmonické pracovní prostředí.

 • Teambuildingové aktivity: Organizujte pravidelné teambuildingové aktivity, které posílí spolupráci a důvěru mezi členy týmu. Může jít o odborné i společenské akce, které podporují soudržnost týmu a vytvářejí pozitivní pracovní atmosféru.

 • Vedení a řízení: Veďte svůj multikulturní tým s empatií, flexibilitou a respektem. Dbejte na to, aby vedoucí pracovníci a manažeři měli také mezikulturní kompetence a dokázali se přizpůsobit různým stylům práce a komunikace a účinně reagovat na potřeby týmu.

 • Zpětná vazba a hodnocení výkonu: Zavedení pravidelného systému zpětné vazby a hodnocení výkonu, který je spravedlivý a objektivní. Dbejte na to, aby kritéria hodnocení byla jasná a transparentní pro všechny zaměstnance a aby zohledňovala kulturní rozdíly.

 • Řízení konfliktů: Ujistěte se, že máte zavedeny účinné strategie řízení konfliktů, abyste vyřešili případné napětí nebo nedorozumění v týmu. Podporujte konstruktivní přístup ke konfliktům a podporujte své zaměstnance v tom, aby problémy řešili otevřeně a společně hledali řešení.


Shrnutí

Najít vhodné zaměstnance pro úspěšnou expanzi do zahraničí je klíčovým faktorem pro úspěch vaší společnosti na mezinárodní úrovni. Pečlivým definováním požadavků a očekávání, efektivním vyhledáváním vhodných kandidátů, důkladným výběrovým řízením a cílenými integračními opatřeními můžete vytvořit odhodlaný a kompetentní tým, který bude připraven pohánět vaše expanzní plány kupředu.


Kromě toho je důležité vytvořit pracovní prostředí, které podporuje rozmanitost a začlenění a vytváří úspěšný mezinárodní tým. Investováním do mezikulturních kompetencí svých zaměstnanců, podporou otevřené komunikace a zajištěním efektivního vedení můžete svému týmu umožnit, aby společně překonával výzvy a co nejlépe využíval příležitosti k mezinárodní expanzi. Kontaktujte nás ještě dnes, abychom vás mohli podpořit při náboru zaměstnanců v zahraničí. Těšíme se na naši spolupráci!

Comments


bottom of page