top of page

Personál jako faktor úspěchu: Jaký rozdíl dělá zahraniční recruiting?

V globalizovaném světě, kde společnosti stále více působí na mezinárodní úrovni, se nábor zaměstnanců stává rozhodujícím faktorem úspěchu. Společnosti musí zajistit, aby měly ty nejlepší talenty, které jim umožní uspět v konkurenčním prostředí německy mluvících zemí. Jedním ze způsobů, jak najít kvalifikované zaměstnance v Německu, Rakousku a Švýcarsku, je hledání zaměstnanců přímo v DACH regionu. Tento článek přináší některé důvody, proč může být nábor v zahraničí pro společnosti významným faktorem úspěchu.

Personál jako faktor úspěchu: Rozdíly zahraničního recruitingu
Jacob Lund/stock.adobe.com

1. Přístup k většímu množství talentů

Pokud jsou firmy omezeny pouze na místní trh práce, nemusí mít přístup k těm nejkvalifikovanějším německy mluvícím zaměstnancům. Rozšířením náboru na německý trh práce získají společnosti přístup k většímu počtu talentů a mohou najít ty nejvhodnější uchazeče s perfektní znalostí němčiny. Nábor mezinárodních talentů může pomoci zvýšit konkurenceschopnost společnosti a být důležitým faktorem úspěchu při expanzi do DACH regionu.


2. Rozšíření zákaznické skupiny

Nábor zaměstnanců v zahraničí také umožňuje společnostem vstoupit na nové trhy a rozšířit svou zákaznickou základnu. Zaměstnanci, kteří mají znalosti a zkušenosti z německy mluvících zemí a kultur, mohou pomoci zlepšit a rozvinout vztahy s německy mluvícími zákazníky na těchto trzích. Nábor zaměstnanců v DACH regionu tak může přispět k úspěchu mezinárodních marketingových kampaní a rozvoji německy hovořících trhů.


3. Posílení diverzity ve společnosti

Nábor v zahraničí může také přispět ke zvýšení rozmanitosti ve společnosti. Různé zázemí, zkušenosti a perspektivy mohou pomoci podpořit nové nápady a inovace a celkově posílit a zvýšit flexibilitu celé firmy. Společnosti, které mají značnou diverzitu, jsou schopny lépe působit na různých trzích a v různých odvětvích a také lépe diverzifikovat svou zákaznickou síť.


4. Zlepšení vnímání značky

Najímáním zaměstnanců z různých zemí a kultur může společnost také zlepšit vnímání své značky. Různorodý tým může pomoci zlepšit image společnosti jako otevřené firmy a zvýšit její atraktivitu pro klienty a potenciální zaměstnance. Pozitivní vnímání společnosti může vést k většímu zájmu ze strany talentů a zákazníků.


5. Zlepšení jazykových dovedností a mezikulturních kompetencí

Nábor v zahraničí také umožňuje společnostem zlepšit jazykové znalosti a mezikulturní kompetence svých zaměstnanců. Zaměstnanci s odlišnými jazykovými znalostmi a kulturním zázemím mohou pomoci zlepšit komunikaci uvnitř společnosti a posunout obchodní vztahy se zákazníky a partnery v DACH regionu na vyšší úroveň. Lepší mezikulturní kompetence mohou pomoci předejít nedorozuměním a zajistit efektivní spolupráci na mezinárodní úrovni.


6. Úspora nákladů

Zaměstnanci v zahraničí mohou také pomoci snížit personální náklady. V některých zemích mohou být náklady na pracovní sílu nižší než v jiných, což může pro společnosti působící v zahraničí znamenat úsporu personálních nákladů. Outsourcing pracovních sil může také pomoci snížit fixní náklady a zvýšit agilitu společnosti.


Aby však společnosti mohly plně využít výhod náboru v zahraničí, musí vzít v úvahu i problémy a rizika. Jednou z největších výzev je překonání kulturních rozdílů a zajištění efektivní spolupráce a komunikace všech zaměstnanců. Existují také právní a regulační výzvy, jako jsou víza a pracovní povolení a dodržování pracovněprávních a sociálních předpisů.


K překonání těchto problémů by společnosti měly zajistit účinnou náborovou strategii založenou na svých specifických potřebách. Jednou z možností je spolupracovat se zkušenou personální agenturou, která má rozsáhlé znalosti mezinárodního trhu práce a místních předpisů a může pomoci najít ty nejlepší kandidáty v zahraničí.


Společnost AV-LEAD Expansion Consulting je jednou z takových společností, která může společnostem pomoci s náborem zaměstnanců v německy mluvících zemích. Disponujeme mezinárodní sítí talentů a rozsáhlými zkušenostmi s náborem zaměstnanců v DACH regionu.


Závěrem lze říci, že nábor zaměstnanců v německy mluvících zemích může být pro společnosti zásadní, protože jim umožní získat přístup k většímu počtu talentů, rozšířit zákaznickou síť, zvýšit diverzitu v rámci společnosti, vylepšit vnímání značky, zdokonalit jazykové dovednosti a mezikulturní kompetence a dosáhnout úspory nákladů. Společnosti by však měly zvážit i problémy a rizika a zajistit si účinnou strategii náboru založenou na svých specifických potřebách. Obraťte se na nás ve společnosti AV-LEAD Expansion Consulting, abychom vám pomohli s náborem do německy mluvících zemí a podpořili úspěšnou expanzi do Německa, Rakouska, anebo Švýcarska.

Comments


bottom of page