top of page

Nedostatek personálu v hotelnictví a gastronomii – DACH region

V posledních letech se mnoho firem v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu a gastronomie v německy mluvících zemích potýká s rostoucím nedostatkem zaměstnanců. Důvodem je náročnost zaměstnání a s tím spojené stále obtížnější hledání vhodných a kvalifikovaných pracovníků. Zejména v hlavní sezóně může být obtížné nabrat dostatek personálu, aby se podnik udržel bez problémů v chodu.

Nedostatek personálu v hotelnictví a gastronomii – DACH region
Dragana Gordic/stock.adobe.com

Jednou z možností, jak řešit nedostatek pracovníků v hotelnictví, cestovním ruchu a gastronomii, je přilákat kvalifikované pracovníky ze zemí s nižším platovým ohodnocením. Mnoho zemí východní Evropy má v hotelnictví, cestovním ruchu a gastronomii dlouhou tradici a tamější zaměstnanci mají často potřebné zkušenosti a jsou vysoce motivováni k pracovnímu výkonu. Mnoho kandidátu má také dostačující znalost německého jazyka, nebo alespoň angličtiny.


Avšak i tato možnost zahraničních pracovníků má své nevýhody. Může být třeba překonat legislativní překážky nebo kulturní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Pro zvládnutí těchto úkolů může být užitečné přizvat zkušeného partnera, jakým je například personální agentura.

Ve společnosti AV-LEAD máme dlouholeté zkušenosti v oblasti náboru personálu ze zahraničí a můžeme vám pomoci při hledání kvalifikovaných pracovníků pro vaše pobočky v Německu, Rakousku či Švýcarsku.


Proces náboru personálu do německy mluvících zemí obvykle začíná zjištěním potřeb daného klienta. Poslechneme si vaše požadavky a vypracujeme strategii vyhledávání vhodných kandidátů. Přitom bereme v úvahu jak profesní požadavky, tak kulturní rozdíly.


Dalším důležitým krokem při náboru zaměstnanců je výběr vhodných kandidátů. Společnost AV-LEAD má rozsáhlou síť kontaktů a může firmám pomoci najít ty správné zaměstnance. Zvláštní pozornost věnujeme odborné kvalifikaci a osobním vlastnostem pracovníků.


Jakmile jsou vhodní lidé vybráni, můžeme vás také podpořit při integraci nových zaměstnanců. Pomůžeme s žádostí o pracovní povolení, nové zaměstnance podpoříme při hledání ubytování a dalších důležitých aspektech stěhování. Jsme k dispozici i po umístění pracovníků a nabízíme podporu při jejich školení a integraci.


Souhrnně lze říci, že kvalifikovaní pracovníci ze zahraničí mohou být jistým řešením pro nedostatek personálu v hotelnictví, cestovním ruchu a gastronomii v německy mluvících zemích. Společnosti, které mají potíže s hledáním kvalifikovaných pracovníků na tuzemském trhu, by měly zvážit rozšíření svého hledání směrem do zahraničí. V této souvislosti již v dnešní době často není hlavní překážkou jazyk, protože mnoho lidí hovoří dostatečně německy, nebo alespoň anglicky.


Nábor pracovníků ze zahraničí by však neměl být považován pouze za krátkodobé řešení. Společnosti by měly vypracovat dlouhodobou strategii náboru a integrace zahraničních pracovníků, která vyžaduje určitý stupeň kulturního porozumění a přizpůsobení pracovních podmínek potřebám zaměstnanců.


Závěr: Nedostatek zaměstnanců v hotelnictví, cestovním ruchu a gastronomii v německy mluvících zemích je pro mnoho podniků výzvou. Řešením, jak najít vhodné a kvalifikované zaměstnance, může být nábor pracovníků ze zahraničí s nižším platovým ohodnocením. Dlouhodobá strategie náboru a integrace zahraničních zaměstnanců je nezbytná.


My v AV-LEAD vám pomůžeme najít vhodné kandidáty a podpoříme vás při integraci nových zaměstnanců. Tímto způsobem vyřešíme váš nedostatek kvalifikovaných pracovníků rychle a efektivně. Přečtěte si více o našich službách nebo nás kontaktujte. Těšíme se, že vám pomůžeme splnit vaše personální potřeby a dosáhnout tak vašich podnikatelských cílů v DACH regionu.

Comments


bottom of page