top of page

Jak najít vynikající personál pro expanzi do Německa, Rakouska nebo Švýcarska

Expanze na nový trh může být pro společnosti zajímavou a lákavou příležitostí. Jednou z největších výzev při vstupu na zahraniční trh je však nalezení vhodného personálu, který by vyhovoval potřebám společnosti. Může být obtížné najít kvalifikované zaměstnance, kteří rozumí jazyku a kultuře cílové země a dokážou se bez problémů začlenit do stávající firemní kultury.


V tomto článku vám ukážeme, jak v rámci expanze najít vhodné zaměstnance v DACH regionu (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Podělíme se s vámi o naše tipy a strategie, které přispějí k úspěšné expanzi.

Jak najít vynikající personál pro expanzi do Německa, Rakouska nebo Švýcarska
NDABCREATIVITY/stock.adobe.com

1. Používejte online platformy

Jedním z nejlepších způsobů, jak najít vhodné zaměstnance, je využít online platformy. Existuje mnoho platforem určených speciálně pro vyhledávání kvalifikovaných pracovníků, například LinkedIn, Xing, StepStone nebo Indeed. Tyto platformy umožňují společnostem zveřejňovat volná pracovní místa a přijímat žádosti od kandidátů, kteří hledají nové profesní výzvy.


Je důležité vytvořit jasný popis pracovní pozice a ujistit se, že obsahuje všechny potřebné požadavky. Při vyhledávání na platformách, jako je LinkedIn nebo Xing, byste také měli investovat dostatek času do hledání kandidátů, kteří mají všechny potřebné dovednosti a zkušenosti. Pomocí klíčových slov optimalizujte vyhledávání a zpřesněte výsledky tak, aby se vám zobrazili jen ti nejvhodnější kandidáti.


2. Personální agentury

Dalším způsobem, jak najít kvalifikované pracovníky pro svou expanzi do německy mluvících zemích, je spolupráce s personálními agenturami. Ty se specializují na pomoc firmám při hledání kvalifikovaných zaměstnanců, kteří splňují jejich specifické požadavky.

Personální agentury obvykle dobře znají trh práce v dané zemi a dokážou rychle najít kandidáty, kteří mají požadované dovednosti a zkušenosti. Mohou také pomoci překonat jazykové a kulturní bariéry a urychlit náborový proces.


Tyto agentury často disponují také rozsáhlými databázemi kandidátů, a mohou proto rychle a efektivně identifikovat a navrhnout potenciální kandidáty. Existují různé typy personálních agentur. Některé agentury se specializují na vyhledávání zaměstnanců pro vedoucí pozice nebo pracovníky s odbornou znalostí. Jiné agentury se zaměřují naopak pouze na dočasné zaměstnávání, kdy zprostředkovávají zaměstnance společnostem, které potřebují dočasné pracovníky např. v gastronomii nebo stavebnictví.


Personální agentury jsou obvykle odměňovány na bázi provizí od zaměstnavatele. Například v naší společnosti AV-LEAD Expansion Consulting je provize splatná pouze při úspěšném umístění kandidáta. Pokud se nepodaří najít žádného vhodného zaměstnance, nevznikají vám žádné náklady.


3. Networkingové akce

Networkingové události jsou také vynikajícím způsobem, jak najít vhodné zaměstnance pro vaši novou zahraniční pobočku. Existuje mnoho akcí, které se zaměřují na konkrétní odvětví nebo profese a na kterých se setkávají firmy a odborníci, aby navázali kontakty a společnou spolupráci.


Tyto akce mohou být také skvělou příležitostí, jak se dozvědět více o trhu práce a kultuře v cílové zemi. Můžete získat cenné informace o místních obchodních praktikách a pracovních podmínkách a navázat kontakty, které vám později mohou pomoci při hledání vhodných zaměstnanců.


Je důležité se na těchto akcích prezentovat a navazovat kontakty. Hovořte na akci s dalšími společnostmi, odborníky a experty, abyste se dozvěděli více o jejich zkušenostech a znalostech. Na těchto akcích můžete také propagovat vlastní volná pracovní místa nebo cíleně vyhledávat kandidáty, kteří odpovídají vašim požadavkům.


4. Sociální média

Platformy sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter a Instagram, mohou být také cenným zdrojem informací pro hledání vhodných zaměstnanců pro vaši novou pobočku v zahraničí. Na svých kanálech můžete zveřejnit volná pracovní místa a požádat své sledující, aby je sdíleli, a získat tak širší dosah.


Oblíbenou platformou sociálních médií pro hledání kvalifikovaných zaměstnanců je například LinkedIn. Umožňuje firmám zveřejňovat volná pracovní místa, vyhledávat profily kandidátů a kontaktovat potenciální uchazeče. LinkedIn také nabízí nástroje pro vyhledávání kandidátů s konkrétními dovednostmi a zkušenostmi, abyste měli jistotu, že najdete toho správného kandidáta.


Kromě toho můžete sociální média využít ke zvýšení profilu zaměstnavatele a oslovení potenciálních kandidátů. Zveřejňováním obsahu, který prezentuje společnost a její kulturu, mohou firmy vytvářet pozitivní dojem a přilákat potenciální kandidáty, kteří se k nim hodí.


Platformy sociálních médií mohou také pomoci urychlit a zjednodušit náborový proces. Umožňují společnostem přijímat žádosti o zaměstnání online a automaticky je filtrovat, aby našly kandidáty, kteří odpovídají požadavkům na danou pozici.


5. Veletrhy pracovních příležitostí

Veletrhy pracovních příležitostí jsou dalším způsobem, jak najít vhodné zaměstnance v zahraničí. Na těchto veletrzích se setkávají zaměstnavatelé a zaměstnanci a firmy mají možnost prezentovat svou společnost a volná pracovní místa. Veletrhy pracovních příležitostí obvykle pořádají univerzity, profesní sdružení nebo jiné organizace.


Pokud se veletrhu práce zúčastníte jako zaměstnavatel, je možné se přímo setkat s potenciálními uchazeči a získat informace o jejich dovednostech, zkušenostech a kvalifikaci. Můžete také využít příležitosti k prezentaci své společnosti a její kultury a odpovědět na otázky zájemců.

Veletrhy pracovních příležitostí mohou být také způsobem, jak posílit značku a prezentovat vaši společnost jako atraktivního zaměstnavatele.


Chcete-li maximalizovat přínosy veletrhů pracovních příležitostí, ujistěte se, že jste připraveni a máte jasnou představu o typu zaměstnanců, které chcete získat a zaměstnat. Je také užitečné připravit si materiály, jako jsou popisy pracovních pozic, firemní brožury a vizitky, které můžete na veletrhu práce rozdávat. Pamatujte také na to, že během veletrhu pracovních příležitostí chcete udělat pozitivní dojem, proto byste měli být zdvořilí a profesionální a zaměřit se na potřeby a otázky potenciálních uchazečů.


6. Pracovní portály

Pracovní portály jsou speciální online platformy, které podporují firmy při hledání vhodných zaměstnanců. Tyto portály umožňují zaměstnavatelům zveřejňovat volná pracovní místa a přijímat žádosti od uchazečů.


Jako zaměstnavatel můžete využít pracovní portály k inzerci volných pracovních míst a oslovit potenciální kandidáty, kteří aktivně hledají práci. Standardně můžete zveřejnit podrobný popis pracovního místa, požadavky a kvalifikaci a přijímat žádosti o zaměstnání efektivně online.

Pracovní portály vám také pomohou ušetřit čas a peníze na nábor zaměstnanců. Ve srovnání s dřívější inzercí v novinách nebo časopisech mohou pracovní portály zvýšit váš dosah a oslovit větší počet potenciálních uchazečů. Některé pracovní portály navíc nabízejí další funkce, například možnost automatického filtrování žádostí, aby bylo možné najít uchazeče, kteří odpovídají požadavkům na danou pozici.


Je však důležité si uvědomit, že existuje mnoho pracovních portálů, a ne všechny jsou stejné. Některé pracovní portály se specializují na určitá odvětví nebo profese, zatímco jiné nabízejí širší škálu pracovních nabídek. Rozdíly mohou být také v nákladech, funkcích a cílových skupinách. Vyplatí se tedy porovnat jednotlivé pracovní portály a vybrat si ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a požadavkům.


7. Doporučení zaměstnanců

Doporučení zaměstnanců mohou být skvělým způsobem, jak najít vhodné zaměstnance pro zahraniční pobočku. Můžete požádat své zaměstnance, aby vám doporučili potenciální kandidáty, kteří odpovídají vašim požadavkům. Doporučení zaměstnanců jsou často spolehlivým a nákladově efektivním způsobem, jak najít kvalifikované zaměstnance, kteří odpovídají firemní kultuře.


V porovnání s jinými metodami, jako jsou pracovní portály nebo personální agentury, mohou doporučení zaměstnanců ušetřit čas a peníze, protože se můžete zaměřit na menší skupinu kandidátů, kteří již byli doporučeni zaměstnanci a kteří by se s větší pravděpodobností mohli hodit.

Kromě toho mohou doporučení zaměstnanců také pomoci k udržení a motivaci zaměstnanců. Když zaměstnanci vědí, že jejich doporučení jsou brána vážně a oceňována, mohou se cítit více spjati s firmou a motivováni doporučovat kvalitní kandidáty.


Pro úspěšné využívání doporučení zaměstnanců je důležité mít zavedené jasné zásady a procesy. Měli byste zajistit, aby zaměstnanci věděli, jaké kandidáty hledáte a jaké odměny jsou k dispozici za úspěšná doporučení. Je také užitečné mít interní programy doporučování, které zaměstnance motivují k doporučování kandidátů, např. prostřednictvím bonusů nebo jiných odměn.


Závěr

Expanze do německy mluvících zemí může být náročnou, ale přínosnou zkušeností. Jednou z největších výzev při expanzi je nalezení vhodných zaměstnanců, kteří splňují požadavky společnosti a odpovídají firemní kultuře.


Existuje však několik strategií, které mohou společnosti k nalezení vhodných zaměstnanců využít. Patří mezi ně navazování kontaktů na akcích a veletrzích pracovních příležitostí, využívání platforem sociálních médií, pracovních portálů a doporučení zaměstnanců. Každá z těchto strategií má své výhody a nevýhody a může mít smysl použít kombinaci těchto metod k dosažení co nejlepších výsledků.


Jako poradenská společnost pro expanzi a personální agentura pro DACH region můžeme vaší společnosti pomoci najít vhodné zaměstnance a ušetřit vám čas i peníze. Máme rozsáhlou síť kontaktů a dlouholeté zkušenosti se zprostředkováním kvalifikovaných pracovníků. Naše služby zahrnují nejen vyhledávání vhodných pracovníků, ale také podporu při začleňování nových zaměstnanců a vypracování strategie pro jejich dlouhodobé udržení.

Pokud tedy plánujete expanzi do Německa, Rakouska anebo Švýcarska, nebo zde již působíte a potřebujete podporu při hledání vhodných pracovníků, rádi vám pomůžeme!

コメント


bottom of page