top of page

Jak mohou být místní zaměstnanci klíčem k úspěchu při expanzi do Německa, Rakouska či Švýcarska

Pro mnoho společností je expanze do zahraničí atraktivním, ale také náročným úkolem. Na jedné straně slibuje expanze na německy mluvící trhy obrovský potenciál růstu a úspěchu. Na straně druhé se cestou může objevovat mnoho překážek a obtíží. Jednou z největších výzev při expanzi do DACH regionu je bez pochyb nalezení kvalifikovaných místních zaměstnanců a rodilých mluvčích.


Lokální zaměstnanci mají znalosti, dovednosti a zkušenosti, které jim umožňují porozumět obchodní kultuře, trhu a pracovním podmínkám v dané zemi. Společnosti expandující do nových zemí proto musí zajistit, aby měly k dispozici správné zaměstnance s odpovídajícími místními znalostmi a zkušenostmi. V tomto článku vám ukážeme, proč je tak důležité, aby se na expanzi podíleli lokální rodilí mluvčí s odpovídající kvalifikací.

Jak mohou být místní zaměstnanci klíčem k úspěchu při expanzi do DACH regionu
Flamingo Images/stock.adobe.com

Místní znalosti jsou neocenitelné

Místní zaměstnanci mohou přinést neocenitelné znalosti místních podmínek a kulturních rozdílů, které jsou pro úspěch podniku zásadní. Když společnost expanduje do nové země, musí se rychle přizpůsobit místním zvyklostem, zákonům a předpisům. Lokální zaměstnanci mohou toto přizpůsobení usnadnit tím, že firmu informují o podmínkách na místním trhu, podnikatelské kultuře a pracovních podmínkách.


Místní zaměstnanci mají již vybudovanou síť kontaktů

Další výhodou spojenou s místními zaměstnanci je, že obvykle již mají vybudovanou síť místních obchodních partnerů a zákazníků. Když společnost expanduje do nové země, může být obtížné vybudovat vztahy s novými zákazníky a partnery. Místní zaměstnanci mohou pomoci tento proces urychlit tím, že využijí již navázané kontakty a díky znalosti prostředí vybudují rychleji nové.


Porozumění místní kultuře a jazyku

Znalost místního jazyka a kultury je další důležitou výhodou, kterou mohou místní zaměstnanci nabídnout. Komunikace může být velmi obtížná, pokud neovládáte místní jazyk a nerozumíte kulturním odlišnostem. Místní personál může pomoci zlepšit komunikaci a předejít nedorozuměním, která mohou vést k nákladným chybám nebo neúspěchům.


Místní zaměstnanci mohou pomoci při náboru nových pracovníků

Když společnost expanduje do nové země, potřebuje také najít nové kolegy s odpovídajícími jazykovými znalostmi. Místní zaměstnanci mohou pomoci při hledání kvalifikovaných kandidátů, vedení pohovorů a asistenci při rozhodovacím procesu. To je užitečné zejména v případě, že společnost ještě plně nezná místní trh práce a požadavky na kandidáty.


Místní zaměstnanci mohou také pomoci s náborem pro vedoucí pozice

Společnostem, které vysílají vedoucí pracovníky do nové země, mohou místní zaměstnanci pomoci při hledání vhodných kandidátů na vedoucí pozice. Místní zaměstnanci často dobře znají místní pracovní kulturu a požadavky na vedoucí zaměstnance. Díky tomu mohou pomoci najít ty nejlepší kandidáty na vedoucí pozice, kteří k dané společnosti opravdu pasují. Místní zaměstnanci mohou být také nápomocni při školení a podpoře vedoucích zaměstnanců.


Efektivita nákladů a flexibilita

Místní zaměstnanci mohou také pomoci snížit náklady na expanzi. Pokud společnost najme místní zaměstnance, nemusí vysílat tolik pracovníků z domovské země, což snižuje náklady na vyslání a ubytování zaměstnanců. Místní zaměstnanci mohou být stejně tak flexibilnější, protože se mohou rychleji přizpůsobit změnám na trhu nebo obchodní strategii.


Jak vám může pomoci při expanzi naše společnost AV-LEAD?

Výhody místních zaměstnanců při expanzi do zahraničí jsou zřejmé. Najít, získat a najmout kvalifikované místní zaměstnance však může být náročné. Proto vám pomůžeme najít vhodné kandidáty nejen na manažerské a další klíčové pozice v celém DACH regionu.


Máme specifické znalosti o místní pracovní kultuře a požadavcích na zaměstnance pro všechny možné obory. S našimi klienty úzce spolupracujeme, abychom zajistili, že najdeme ty správné kandidáty pro jejich potřeby. Nabízíme také podporu při zapracování a integraci nových zaměstnanců a vedoucích pracovníků.


Kromě toho poskytujeme řadu dalších služeb, které pomáhají společnostem efektivněji expandovat na německy mluvící trhy. Patří mezi ně analýzy trhu, oborová analýza, finanční plánování a mnoho dalšího. Naším cílem je pomoci společnostem expandovat do zahraničí a zajistit, aby byly na novém trhu úspěšné.


Závěr

Expanze do zahraničí může být pro firmy velmi lukrativní, ale představuje také mnoho výzev. Jednou z největších překážek je nalezení kvalifikovaných lokálních zaměstnanců. Místní zaměstnanci mohou přinést neocenitelné znalosti místních podmínek, obchodní kultury a trhu dané země, což je pro úspěch společnosti na německy mluvících trzích zásadní.


Ve společnosti AV-LEAD pomáháme firmám najít vhodné kandidáty na veškeré pozice v DACH regionu. Máme specifické znalosti místní pracovní kultury a nabízíme řadu komplexních služeb, které pomáhají firmám s celou expanzí na německy mluvící trhy. Pokud máte zájem o více informací nebo dotazy, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte. Rádi vám na vaší cestě do DACH regionu pomůžeme!

Kommentare


bottom of page