top of page

Chyby při hledání zaměstnanců: tipy pro expanzi do DACH regionu

V globalizovaném světě je pro mnoho společností nevyhnutelné rozšiřovat své obchodní aktivity na nové trhy. Důležitým aspektem expanze do zahraničí je nalezení kvalifikovaných pracovníků, kteří přispějí k úspěchu společnosti. Zejména pro firmy, které expandují nebo plánují expanzi do německy mluvících zemích, může být hledání personálu výzvou. V tomto článku představíme nejčastější chyby při hledání personálu v zahraničí a poskytneme tipy pro úspěšnou expanzi do Německa, Rakouska a Švýcarska.

Chyby při hledání zaměstnanců: tipy pro expanzi do DACH regionu
photographee.eu/stock.adobe.com

1. Nedostatečná znalost místního trhu práce

Mnoho společností dělá tu chybu, že se dostatečně neinformuje o lokálním trhu práce v cílové zemi. Je důležité vědět, jakou kvalifikaci a zkušenosti s sebou pracovníci v daných zemích přinášejí a po kterých odvětvích a profesních oborech je obzvlášť velká poptávka. Pečlivý průzkum a analýza místních trhů práce jsou proto nezbytné.


Tip: Využijte našich služeb v oblasti expanze. Ve společnosti AV-LEAD Expansion Consulting máme rozsáhlé znalosti lokálního pracovního trhu v DACH regionu a můžeme vám pomoci najít kvalifikované pracovníky. Navštivte naše webové stránky a zjistěte více.


2. Nejasné představy o požadavcích na nové zaměstnance

Firmy mají často nejasné představy o požadavcích na nové zaměstnance. Nevědí přesně, jaké dovednosti a vlastnosti by měl nový zaměstnanec přinést, a místo toho hledají "všeuměla". Důsledkem toho mohou být důležité dovednosti a zkušenosti při výběrovém řízení přehlíženy.


Tip: Definujte jasné požadavky na nové zaměstnance a vytvořte podrobný profil kritérií. Přitom byste se neměli omezovat pouze na odbornou kvalifikaci, ale měli byste věnovat pozornost také sociálním kompetencím a interkulturním dovednostem. Při sestavování profilu požadavků vám rádi pomůžeme.


3. Nedostatečná interkulturní kompetence při náboru zaměstnanců

Nábor v zahraničí vyžaduje interkulturní kompetence. Protože to, co je v jedné zemi považováno za pozitivní nebo negativní, může být v jiné zemi naopak. Společnosti se tak vystavují riziku přehlížení nebo nesprávné interpretace kulturních rozdílů.


Tip: Při hledání zaměstnanců se ujistěte, že pracovníci odpovědní za nábor rozumějí mentalitě na cílovém trhu. Ve společnosti AV-LEAD Expansion Consulting máme dlouholeté zkušenosti s řešením interkulturních problémů a můžeme vás podpořit při hledání zaměstnanců především v DACH regionu.


4. Nedostatečná viditelnost na místním trhu práce

Mnoho společností, které expandují na nové trhy, se dosud nezviditelnilo na místním trhu práce. To může vést k tomu, že se kvalifikovaní uchazeči o firmě nedozvědí a nebudou bráni v úvahu.


Tip: Zviditelněte se na místním trhu práce zveřejněním volných pracovních míst na místních pracovních portálech, cílenou účastí na veletrzích pracovních příležitostí a networkingových akcích. Další možností je spolupracovat s místními personálními agenturami, kteří již mají na trhu práce vybudované sítě kontaktů.


5. Podcenění zákonných pracovních podmínek

Při náboru zaměstnanců v zahraničí musí společnosti brát v úvahu také právní rámec v cílové zemi. Ten zahrnuje například pracovní právo, povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení a daňové předpisy. Společnosti, které tyto právní rámcové podmínky neberou v úvahu, se vystavují riziku, že se dostanou do právních potíží.


Tip: Informujte se předem o právním rámci v cílové zemi a v případě potřeby vyhledejte právní poradenství. Ve společnosti AV-LEAD Expansion Consulting máme rozsáhlé znalosti právního rámce v německy mluvících zemích a můžeme vás podpořit při jejich dodržování.


6. Nedostatečný onboarding pro nové zaměstnance

Při náboru pracovníků v zahraničí je také velmi důležitý kvalitní onboarding proces. Nejde jen o zaškolení nových zaměstnanců, ale také o jejich integraci do firemní kultury a výuku interkulturních dovedností.


Tip: Proces onboardingu předem pečlivě naplánujte a vyčleňte si dostatek času na zaučení a integraci nových zaměstnanců. Ve společnosti AV-LEAD vám při plánování a realizaci onboardingového procesu samozřejmě rádi pomůžeme.


Co se stane, když se dopustíte některé z výše jmenovaných chyb?

Když se firmy dopustí chyb při náboru pracovníků v zahraničí, může to mít různé negativní důsledky. Zde je několik příkladů:

  • Chybný výběr kandidáta: Pokud společnosti neinvestují do náboru dostatek času a zdrojů nebo nestanoví jasné požadavky na nové zaměstnance, hrozí riziko chybného obsazení. To znamená, že noví zaměstnanci nemají potřebné dovednosti nebo zkušenosti, aby splnili stanovené požadavky. To může vést k neefektivním pracovním postupům, nižší produktivitě nebo dokonce k poškození pověsti a spokojenosti zákazníků. Nemluvě o nákladech, které v důsledku toho vznikají.

  • Vysoká míra fluktuace: Pokud noví zaměstnanci nejsou dostatečně integrováni do firemní kultury a způsobu práce nebo jim nejsou nabídnuty možnosti rozvoje, může to vést k vysoké míře fluktuace. Zaměstnanci mohou ze společnosti odejít, protože se v ní necítí dobře nebo mají pocit, že jejich schopnosti a znalosti nejsou dostatečně využity. Vysoká míra fluktuace může vést k dodatečným nákladům a negativnímu dopadu na pracovní atmosféru.

  • Právní potíže: Pokud společnosti nerespektují legislativní rámec cílové země, mohou se dostat do právních problémů. To může vést k vysokým pokutám, právním sporům nebo dokonce ke ztrátě živnosti.

  • Neefektivní investování času a zdrojů: Pokud při náboru zaměstnanců v zahraničí dojde k chybám, může to vést ke ztrátě času a zdrojů. Společnosti mohou být nuceny provádět dodatečná přijímací řízení, přijímat nebo propouštět nové zaměstnance nebo řešit právní problémy. To obvykle vede k dodatečným nákladům a negativnímu dopadu na efektivitu a úspěšnost společnosti.


Závěr

Nábor zaměstnanců v zahraničí, a především v Německu, Rakousku či Švýcarsku představuje pro firmy zvláštní výzvu. Velký význam má pečlivý průzkum a analýza daného pracovního trhu a jasné požadavky na nové zaměstnance. Zásadní jsou také interkulturní kompetence a dobrá viditelnost na místním trhu práce. Společnosti by také měly zvážit právní rámec v cílové zemi a naplánovat kvalitní onboarding proces.


Ve společnosti AV-LEAD Expansion Consulting máme rozsáhlé zkušenosti s náborem pracovníků v zahraničí a můžeme firmám pomoci najít kvalifikované zaměstnance v DACH regionu. Pro další informace nás můžete kdykoliv kontaktovat. Těšíme se na naši spolupráci!

Kommentarer


bottom of page