top of page

4 důvody pro zakázky v Německu a Rakousku

Aktualizováno: 19. 5. 2023

Mnoho firem se alespoň jednou informovalo o práci v Německu či Rakousku. Zejména stavební společnosti, které se nacházejí v blízkosti hranic, tedy z Polska, České republiky, Maďarska nebo Slovenska, mají zájem o tamější zakázky. Nicméně, ne každý se v hromadě požadavků dokáže zorientovat. Přístup k informacím nebo možnosti navázání spolupráce navíc ztěžuje cizí jazyk, právní požadavky a byrokratické překážky. Přesto se mnoho podnikatelů s myšlenkou zahraničních zakázek nerozloučilo. Jaká je jejich motivace a co stojí za touhou podnikat v německy mluvících zemích?

Noppasinw/stock.adobe.com

1. Lukrativní finanční ohodnocení

Německo a Rakousko jsou hospodářsky vysoce rozvinuté země, což můžeme vidět i porovnáním hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele ve standardu kupní síly (PPS). Tento klíčový údaj představuje ekonomickou sílu země přepočtenou na obyvatele, zohledňující různé cenové úrovně. V podstatě vypovídá o tom, jak "bohaté" či "chudé" země jsou a zpravidla i jejich občané. Obzvláště přínosný je tento údaj pro porovnání s ostatními zeměmi.


Podle údajů Evropské komise činil tento očištěný HDP v roce 2021 v Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku v průměru 26 852 EUR. V porovnání s tím Německo dosáhlo 38 963 EUR, Rakousko ještě o něco více. To je zhruba plus 45 % oproti vybranému východoevropskému průměru. Tento fakt naznačuje, že německy mluvící region je výrazně platebně schopnější a ekonomicky rozvinutější, než je tomu ve východní části Evropy.


Podobně velké rozdíly existují i v nákladech na pracovní sílu, což usnadňuje konkurování místním společnostem a umožňuje kalkulovat poměrně vyšší ceny. Východoevropské společnosti z toho mohou profitovat a za stejnou práci si v Německu a Rakousku vydělat podstatně více než na domácím trhu.


2. Výběrová řízení: spolehlivé a profesionální

Velké příležitosti se otevírají v oblasti německých a rakouských veřejných zakázek. Hospodářský význam je enormní: V Rakousku jsou každoročně veřejně zadávány projekty v hodnotě 60 miliard eur, což odpovídá přibližně 18 % celkového hospodářského výkonu. V Německu je situace obdobná. Přesné údaje zatím chybí, ale odborníci počítají s částkou kolem 500 miliard eur, což při zohlednění počtu obyvatel dává srovnatelný poměr.

Podle našich zkušeností se však veřejné soutěže a zadávání zakázek od těch ve východní Evropě výrazně odlišují. Zadavatelé mají jasně definované a specifické požadavky. Dodržování norem, kvalita výrobků a v některých případech i aspekt udržitelnosti zde hrají mnohem větší roli. V závislosti na zakázce jsou často dokonce zahrnuty do rozhodnutí o jejím přidělení.

Hodnotící kritéria jsou jasně definovaná a transparentní. Zjednodušeně řečeno, důležitá je nejen nejnižší cena; šanci mají také kvalitní a ekologické výrobky. Za určitých okolností můžete tedy vyhrát i s dražším produktem.


Další výhodou je mnohem jednodušší a nekomplikovaný proces podání nabídky, což vede k podstatně menší administrativní zátěži dodavatelů, a to i přesto, že ve většině případů je zakázka zadána transparentně a správně. Korupce a jiné praktiky jsou mnohem menší než ve východní Evropě. V neposlední řadě se můžete těšit na včasné uhrazení faktur a minimální pravděpodobnost platební neschopnosti.


3. Optimální využití kapacit

Dalším argumentem pro realizaci zakázek v Německu a Rakousku a obecně v zahraničí je využití kapacit. Společnosti, které působí pouze na svém domácím trhu, jsou ovlivňovány tamějšími výkyvy poptávky. S dalším trhem v zahraničí je lze však skvěle vyvážit, pokud není nepříznivá hospodářská situace globálního rázu.


Příkladem je současný vývoj kolem inflace, která je ve východní Evropě mnohem silnější než na Západě. V říjnu 2022 dosáhla její míra v Maďarsku 21,9 %, v Polsku 16,4 %, v České republice 15,5 % a na Slovensku 14,5 %, což je výrazně více než přibližně 11,5 % v Německu a Rakousku. Důsledkem může být výraznější zvyšování úrokových sazeb, a tím i zhoršení ekonomického prostředí. Rozsáhlejší působnost tudíž nejen že diverzifikuje zdroje příjmů, ale zvyšuje také jejich spolehlivost. I společnosti, které jsou na domácím trhu závislé na několika jednotlivých partnerských firmách nebo generálních dodavatelích, mohou tímto způsobem snížit své riziko. Kromě toho je silná konkurence domácího trhu zatlačena do pozadí.


To je výhodné nejen pro východoevropské stavební společnosti, ale i pro západoevropské zadavatele. Zejména veřejné orgány, jako jsou obce, ale stejně tak soukromé instituce, se v těchto zemích potýkají s extrémně vytíženým stavebnictvím. Zadávání zakázek se stává stále větší výzvou, zejména pokud má být provedeno rychle a za přiměřené tržní ceny.


4. Získání hodnotných referencí

V neposlední řadě lze získat prostřednictvím zakázek v německy mluvících zemích cenné reference. Práce provedené v Německu a Rakousku jsou obecně vysoce uznávané a oceňované veřejnými i soukromými zadavateli. Reference tohoto druhu jsou zárukou zkušeností a profesionality, a to i proto, že na Západě obvykle převládá velmi precizní a profesionální způsob práce. Naopak u německých a rakouských klientů můžete zabodovat díky referencím od velkých firem z vašeho domácího trhu, které jsou mezinárodně známe a ke kterým byste se v zahraničí těžko kvůli obrovské konkurence dostali.


Závěr

Závěrem lze říci, že zakázky v německy mluvících zemích nabízejí východoevropským společnostem minimálně 4 bezkonkurenční výhody: Zajímavé finanční ohodnocení a objemy poptávek. Transparentní, profesionální, nekomplikované a lukrativní veřejné zakázky. Optimalizace využití vlastních kapacit prostřednictvím přeshraniční práce. A v neposlední řadě získávání špičkových referencí.


My v AV-LEAD pro vás najdeme tu nejlepší zakázku, odstraníme jazykové bariéry, zajistíme kontakty a pomůžeme s vyřízením administrativních náležitostí. Úspěšnému a lukrativnímu realizování zakázek tak nestojí nic v cestě. Zjistěte více o našich službách zprostředkování zakázek nebo nás přímo kontaktujte. Budeme se na těšit na spolupráci!

Comments


bottom of page