top of page

Úspěšná expanze: 5 hlavních důvodů pro zprostředkování personálu v zahraničí

Expanze na zahraniční trhy, a to zejména do DACH regionu, může firmám přinést mnoho výhod. Avšak hledání pracovníků v zahraničí může být náročné. S nalezením kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pomohou vašemu podniku uspět, vám může pomoci personální agentura. V tomto článku se dozvíte 5 hlavních důvodů, proč by se společnosti, jako je ta vaše, měly spolehnout na služby personálních agentur v zahraničí. Zjistěte, jak vám může naše společnost AV-LEAD pomoci s náborem v německy mluvících zemích, a pojďme společně úspěšně expandovat do Německa, Rakouska nebo Švýcarska.

Top 5 Gründe für Personalvermittlung im Ausland
Drazen/stock.adobe.com

1. Časově efektivní a cílené vyhledávání zaměstnanců

Nábor zaměstnanců v zahraničí je často časově náročný a složitý, zejména pokud nemáte potřebné znalosti o místním trhu práce a kulturních rozdílech. Personální společnost vám může pomoci tento proces urychlit tím, že za vás najde vhodné kandidáty.


Personální společnosti mají rozsáhlé znalosti o místním trhu práce a mohou využívat širokou síť potenciálních kandidátů. Díky tomu mohou vyhledávat zaměstnance, kteří přesně odpovídají vašim potřebám a požadavkům. Spoluprací s personální agenturou zajistíte, že vaše společnost najde ty nejlepší talenty rychle a efektivně, čímž ušetříte cenný čas a zdroje.


2. Znalost místního trhu a kulturní povědomí

Pokud chcete úspěšně expandovat do zahraničí, je znalost místního trhu práce a kulturních rozdílů klíčová. Personální agentura tyto znalosti má a může vám pomoci s překonáním těchto problémů.

Personální agentury vám mohou pomoci přizpůsobit vaše pracovní nabídky a požadavky tak, aby odpovídaly místním podmínkám a byly atraktivní pro potenciální uchazeče. Mohou vám také poskytnout cenné tipy a rady, jak úspěšně komunikovat a spolupracovat s novými zaměstnanci z německy mluvících zemích.


3. Právní znalosti a dodržování předpisů

Zaměstnávání pracovníků v zahraničí může přinášet určité právní překážky, zejména pokud jde o pracovní smlouvy, daně a příspěvky na sociální zabezpečení. Personální agentury mají potřebné know-how, aby zajistily, že vaše společnost při najímání zaměstnanců v DACH regionu splní všechny právní požadavky.


Tím chrání vaši společnost před možnými právními problémy a sankcemi, které by mohly vzniknout z neznalosti místních zákonů a předpisů. Personální firma může také působit jako konzultant, který zajistí, že vaše společnost bude schopna porozumět neustále se měnícímu právnímu rámci v zahraničí a přizpůsobit se mu.


4. Větší spokojenost a loajalita zaměstnanců

Další výhodou spolupráce s personální agenturou je, že se specializuje na vyhledávání zaměstnanců, kteří jsou nejen odborně kvalifikovaní, ale také dobře zapadají do firemní kultury. To má zásadní význam pro zvýšení spokojenosti a udržení zaměstnanců.


Personální společnosti používají speciální výběrová řízení a pohovory pro zajištění vhodnosti vybraných kandidátů pro vaši společnost. To může pomoci snížit fluktuaci a zvýšit celkovou spokojenost zaměstnanců, což následně vede k vyšší produktivitě a úspěšné expanzi.


5. Dlouhodobé partnerství a podpora

Spolupráce s personální agenturou se nemusí omezovat jen na jednorázové projekty. Mnohé personální firmy nabízejí dlouhodobé partnerství, v jehož rámci poskytují vaší firmě průběžnou podporu při náboru zaměstnanců a jejich rozvoji.


Díky této dlouhodobé spolupráci můžete zajistit, že vaše firma bude mít vždy k dispozici zaměstnance, které k úspěchu potřebuje. Kromě toho můžete využívat průběžné poradenství a podporu, kterou personální firmy poskytují v případě personálních problémů, změn na trhu nebo nových výzev.


Kromě těchto pěti hlavních důvodů existuje mnoho dalších výhod, které může personální agentura v zahraničí nabídnout. Patří mezi ně podpora při vytváření personální strategie, minimalizace rizika v případě chybných odhadů a rozšíření vlastní sítě. Všechny tyto výhody mohou vaší společnosti pomoci úspěšně expandovat a růst ve střední Evropě.


Úspěšná expanze: Jak vám může AV-LEAD pomoci

V AV-LEAD se specializujeme na pomoc firmám při náboru zaměstnanců v německy mluvících zemích a hledání těch nejlepších talentů. Nabízíme řadu služeb přizpůsobených potřebám společností, které chtějí expandovat do Německa, Rakouska nebo Švýcarska. Zde je několik příkladů, jak vám můžeme pomoci:

  1. Nábor zaměstnanců: s využitím naší široké sítě kontaktů a znalostí místního trhu práce najdeme pro vaši společnost ty nejlepší talenty. Dbáme na to, aby námi vybraní kandidáti byli pro vaši společnost vhodní jak po profesní, tak po lidské stránce.

  2. Rozvoj zaměstnanců: Podporujeme vaši společnost při dalším vzdělávání a rozvoji vašich zaměstnanců v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. Toho lze dosáhnout pořádáním školení, seminářů nebo dalších vzdělávacích aktivit.

  3. Integrace a onboarding: Pomůžeme vám úspěšně integrovat nové zaměstnance v DACH regionu do vaší společnosti a optimalizovat proces onboardingu. To zahrnuje asistenci při onboardingu nebo školení ohledně kulturních rozdílů, které zajistí, že se vaši noví zaměstnanci rychle zorientují ve vaší společnosti a budou pracovat produktivně.

  4. Poradenství a strategie: Poradíme vám při vytváření efektivní personální strategie pro vaši společnost v německy mluvících zemích. To zahrnuje analýzu vašich současných potřeb v oblasti lidských zdrojů, identifikaci potenciálních oblastí růstu a vytvoření řešení na míru pro dosažení vašich cílů v oblasti lidských zdrojů.

  5. Rozšíření kontaktů: Podpoříme vaši společnost při rozšiřování kontaktů v DACH regionu tím, že vám umožníme přístup k naší široké síti místních partnerů, zákazníků a dodavatelů. To vám může pomoci získat pevnější pozici na trhu, navázat obchodní vztahy a úspěšně etablovat vaši společnost v německy mluvících zemích.

  6. Dodržování předpisů a právní poradenství: Nabízíme právní expertízu a podporu ve všech aspektech náboru zaměstnanců v zahraničí. To zahrnuje zajištění souladu s místními zákony a předpisy, pomoc při vypracování pracovních smluv a poradenství v pracovněprávních otázkách.

  7. Outplacement: V případě nutnosti propustit zaměstnance nebo provést restrukturalizaci vás podpoříme při organizování hladkého průběhu. To zahrnuje poradenství a doprovod dotyčných zaměstnanců při hledání nových pracovních příležitostí.

  8. Budování firemní značky: Pomůžeme vám představit vaši společnost jako atraktivního zaměstnavatele v DACH regionu. To zahrnuje vytvoření strategie budování značky zaměstnavatele, jejímž cílem je zatraktivnit vaši společnost pro potenciální uchazeče a přilákat do vaší společnosti ty nejlepší talenty.

  9. Budování sítě talentů: Podpoříme vás při budování sítě talentů pro vaši společnost v německy mluvících zemích. To zahrnuje identifikaci a vyhledávání potenciálních kandidátů, kteří by mohli být zvažováni pro budoucí volná pracovní místa ve vaší společnosti.

  10. Dlouhodobá podpora: Nabízíme dlouhodobé partnerství, v rámci kterého vaši společnost nepřetržitě podporujeme při náboru a rozvoji zaměstnanců. Díky této dlouhodobé spolupráci můžete zajistit, že vaše firma bude mít vždy k dispozici zaměstnance, které pro svůj úspěch potřebuje.


Shrnutí

Spolupráce s personální společností v zahraničí nabízí řadu výhod pro firmy, které expandují do DACH regionu a hledají kvalifikované zaměstnance. Personální firma může vašemu podniku pomoci úspěšně růst a prosperovat v německy mluvících zemích – od efektivního a cíleného náboru zaměstnanců, přes znalost místního trhu a kulturní porozumění až po dlouhodobé partnerství a podporu při dalším rozvoji.


Ve společnosti AV-LEAD se snažíme pomoci vám najít ty nejlepší talenty pro vaše podnikání a podpořit vaši expanzi do Německa, Rakouska nebo Švýcarska. Naše odborné znalosti a komplexní nabídka služeb nám umožňují pomáhat firmám úspěšně získávat a rozvíjet zaměstnance v zahraničí. Jsme přesvědčeni, že spolupráce s personální firmou, jako je AV-LEAD, vám a vaší společnosti otevře cestu k úspěchu v perspektivním DACH regionu.


Pokud máte zájem dozvědět se více o tom, jak můžeme vaší společnosti pomoci s náborem zaměstnanců v německy mluvících zemích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte. Těšíme se na úspěšnou expanzi s vámi a na pomoc vaší společnosti uspět v německy mluvících zemích.

Comentários


bottom of page